Suomen Tarhalintu

Suomen Tarhalintu on erikoistunut riistalintujen tarhaukseen ja kasvatukseen.

Kasvattamamme lajit ovat sinisorsa, fasaani ja peltopyy.

Toiminta-ajatuksenamme on kasvattaa ja myydä eri ikäisiä riistalintuja erilaisille asiakasryhmille ja monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Tilamme ovat suuret ja varta vasten tarhaukseen rakennetut. Ne mahdollistavat eri lajien kasvatuksen omissa, erillisissä tuotanto- ja tarhatiloissaan. Panostamme erityisesti tilojemme avaruuteen ja siten myös lintujen hyvinvointiin. Riittävän suuri elintila estää lintuja stressaantumasta ja auttaa niitä kasvamaan vahvoiksi ja elinvoimaisiksi riistalinnuiksi, joilla on parhaat edellytykset sopeutua luontoon. Yrityksemme päätavoite ja tärkein arvo toiminnassamme onkin tuottaa laadukkaita riistalintuja asiakkaillemme. Avarat tilat mahdollistavat myös toimintamme laajuuden ja isojenkin erien toimittamisen laadusta tinkimättä.

Suomen riistakeskuksen myöntämällä maahantuontiluvalla voimme tuoda myös eri lintulajien munia Suomeen Pohjoismaista ja muualta Euroopasta.

Sijaintimme

Toimipaikkamme sijaitsee Varsinais-Suomen ja Uudenmaan rajalla Salossa. Sijaintimme vuoksi kuljetusmatkat ovat lyhyet Etelä-Suomen alueella ja tukevat toimitettavien lintujen hyvinvointia vähentämällä kuljetuksen aikaista stressiä. Lyhyt toimitusmatka edesauttaa myös lintujen siirtoistutuksen onnistumista.

Sinisorsa

Sinisorsa eli heinäsorsa (Anas platyrhynchos) on sorsien sukuun kuuluva lintulaji.

Sinisorsa on Suomen suosituin riistalintu ja tarhakasvatetut yksilöt ovat 3-5 viikon ikäisenä sopivia siirrettäviksi kosteikoille. Istukassorsien käyttö lisää kosteikoilla myös luonnon lintujen määrää.

Käytämme poikastuotannossamme tarkasti valikoitua emolintukantaa.

0-3-vrk

650(sis alv. 24%)

3-5 vko

11oo(sis alv. 24%)

Lisäviikot

150/ viikko

Fasaani

Fasaani

Fasaani (Phasianus colchicus) on alkuperältään aasialainen peltokanalintu, jota on istutettu myös Suomeen riistalajiksi. Se on kestävä ja sopeutuva ja siksi se myös tunnetaan ympäri maapallon. Maamme ensimmäiset fasaanit toi tehtailija Karl Fazer 1900-luvun alkuvuosina Saksasta.

Suomen Tarhalintu Oy:n kasvattamat fasaanit myydään vuorokauden ikäisistä aikuisiin lintuihin. Toimitamme myös fasaanin munia toimitusmyyntinä. Ennakkovaraukset tulee tehdä ajoissa kaudelle 2021. Fasaanin poikasten siirtoistutukset voidaan aloittaa kuuden viikon ikäisenä.

0-3-vrk

350(sis alv. 24%)

6 vkoa

1190(sis alv. 24%)

Peltopyy

Peltopyy (Perdix perdix) on fasaanin sukuinen kanalintulaji.

Peltopyyn istutus ja metsästys on luvanvaraista toimintaa. Luvat myöntää Suomen riistakeskus.

Pyyt tuotetaan ainoastaan ennakkovarauksella.

Suomen Tarhalintu Oy noudattaa vastuullista riistalintujen kasvatustyötä ja kunnioittaa Suomen riistakeskuksen vastuullisuuspolitiikkaa.

0-3-vrk

XXX(sis alv. 24%)

Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa metsästäjän vastuuta eläimistä ja ympäristöstä. Vastuullisesti toimiessaan metsästäjä noudattaa lakeja ja säännöksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä.

Saaliin kunnioitus ja hyödyntäminen ovat tärkeä osa vastuullisuutta. Vastuullinen metsästäjä mitoittaa saalismääränsä senhetkisiin riistakantoihin ja noudattaa asetettuja saaliskiintiöitä tai suosituksia.

Metsästyksen hyväksyttävyys yhteiskunnassa riippuu siitä, miten noin 300 000 metsästäjäämme toimii harrastuksessaan. Oikein tehdyillä valinnoilla metsästys säilyy hyväksyttynä osana suomalaista yhteiskuntaa.

Ota yhteyttä

Risto Willgren+358 50 355 7734
risto.willgren@tarhalintu.fi
Valtteri Söderman+358 40 078 9519
valtteri.soderman@tarhalintu.fi
Ville Söderman+358 40 704 1181
ville.soderman@tarhalintu.fi